Brak produktów w koszyku.
Sklep
Zamknij

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Moderno Meble

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Uprawnienia przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy Moderno Meble prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://modernomeble..pl.

Sprzedawca – przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

Rafał Gąszczak, NIP 6191586467, nr REGON 360559286, działający pod nazwą Moderno Meble Bis Rafał Gąszczak – wspólnik spółki cywilnej

Marcin Nawrot, NIP 6191961557, nr REGON 302057354, działający pod nazwą Marcin Nawrot – Handel i Usługi – wspólnik spółki cywilnej

prowadzący działalność w ramach spółki pod nazwą MODERNO MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Lipie 28a, 63-645 Lipie,

NIP 6192055252, nr REGON 521020960,wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000948469 Kapitał zakładowy 100.000 zł.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: Lipie 28a, 63-645 Lipie

Adres e-mail: sklep@modernomeble.pl

Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Kolonia Bolesławiec-Chróścin 34, 98-430 Bolesławiec.

Adres do wysłania reklamowanego towaru: Kolonia Bolesławiec-Chróścin 34, 98-430 Bolesławiec.

Punkt odbioru – punkt znajdujący się pod adresem Kolonia Bolesławiec Chróścin 34, 98-430 Bolesławiec.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.Urządzenie z dostępem do Internetu

Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.“Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta”

§ 5 PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.Za pośrednictwem platformy płatniczej:-Płatności Shoper

Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

Płatności BLIK, kartapłatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę INGBank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”

Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący: Kupujący może odebrać towar osobiście w Punkcie Odbioru w godzinach jego otwarcia lub skorzystać z transportu sprzedającego.

Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 49 zł do 299 zł i jest uzależniony od gabarytu przesyłki.

W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

UWAGA!

Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania, należy więc zapewnić odpowiednią ilość osób do wniesienia towaru do miejsca przeznaczenia.

Nie obsługujemy życzeń klientów w zakresie dni i godzin dostaw.

“Produkty wykonywane są ręcznie, przez wysokiej klasy specjalistów. Pomimo dochowania najwyższych standardów wykonania, istnieje możliwość 1-2% różnic w wymiarze i kształcie produktu finalnego.”

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

“Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny wterminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotutowaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznejzawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowywynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności zprzedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów oCentralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej..”.Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwanumer telefonu, numer faksu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanyprzez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, wyłącznie w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od iniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. “Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.“Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Kolonia Bolesławiec-Chruścin 34, 98-430 Bolesławiec niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.”W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosikupujący”Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Po zgłoszeniu reklamacji mamy 14 dni roboczych na odpowiedź.

 

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

Żądać usunięcia wady

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Kolonia Bolesławiec-Chrościn 34, 98-430 Bolesławiec.

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

Reklamacje należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu (reklamacje@modernomeble.pl)

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni roboczych.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.

Kontakt

tel.: +48 787 408 263

e-mail: reklamacje@modernomeble.pl

§ 10 UPRAWNIENIA PRZEDSIĘBIORCY Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE RZECZY SPRZEDANEJI.

Zasady ogólne 1.

Rodzaje uprawnień przysługujących przedsiębiorcy Jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną, przedsiębiorcy przysługują takie same uprawnienia, jakie ma konsument w stosunku do sprzedawcy. Są to więc:

1) żądanie usunięcia wady, lub

2) żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad, albo

3) uprawnienie do obniżenia ceny sprzedaży, albo

4) uprawnienie do odstąpienia od umowy, oraz

5) żądanie naprawienia szkody.

Przepisy Kodeksu cywilnego w pewnym zakresie regulują jednak odmiennie sytuację prawną przedsiębiorcy na gruncie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi.

I tak:Ad. 1) i 2): W odniesieniu do realizacji uprawnienia do usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad:

a) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu kupującego przedsiębiorcy także wtedy, gdy koszty realizacji tego żądania przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

b) Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania rzeczy, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

Ad. 1), 2) i 4): W odniesieniu do realizacji uprawnienia do usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad albo odstąpienia od umowy: w przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy, kupujący jest uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga – obowiązany sprzedać wadliwą rzecz z zachowaniem należytej staranności; kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo. O zamiarze sprzedaży kupujący powinien w miarę możliwości zawiadomić sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży.

Jak się podnosi w piśmiennictwie, powyższa regulacja prawna nie jest ograniczona do przypadków zwłoki sprzedawcy z odbiorem rzeczy i może znaleźć zastosowanie także w razie niezawinionego opóźnienia, a nawet przed terminem wymagalności obowiązku odbioru rzeczy w związku z realizacją uprawnień z rękojmi.

2. Brak regulacji o milczącym uznaniu uprawnień

Jeśli kupującym jest przedsiębiorca, nie stosuje się doń art. 5615 Kodeksu cywilnego, stanowiącego o milczącym uznaniu uprawnień kupującego (żądania usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad albo obniżenia ceny) w przypadku nieustosunkowania się przez sprzedawcę do reklamacji w terminie 14 dni.

3. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy

Sytuacja prawna kupującego przedsiębiorcy różni się od sytuacji prawnej konsumenta również w zakresie możliwości umownego wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Takie wyłączenie lub ograniczenie w odniesieniu do przedsiębiorcy jest dopuszczalne, podczas gdy uprawnień z rękojmi na rzecz konsumenta nie można w drodze umowy zawęzić na jego niekorzyść.

W odniesieniu do kupujących przedsiębiorców ustawodawca wskazał jednak jedną sytuację, w której wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi będzie bezskuteczne, a to wówczas, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę przed kupującym. W takiej sytuacji kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi tak, jakby ich umownego wyłączenia lub ograniczenia w ogóle nie było.

II. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną chroniony jak konsument

1. Zakres ochrony

Z dniem 1 stycznia 2021 r. doszło do zróżnicowania sytuacji prawnej kupujących przedsiębiorców na gruncie przepisów o odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Na mocy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych wprowadzono do Kodeksu cywilnego przepisy zrównujące w danym zakresie sytuację prawną niektórych przedsiębiorców z sytuacją prawną konsumentów.

Rozszerzoną ochroną prawną objęci są jedynie przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy zawierają umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, nie mającą jednak dla nich zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej ujawnionego w CEiDG (zw. dalej „indywidualnymi przedsiębiorcami”). Jak wynika z art. 5564 Kodeksu cywilnego, do wskazanej przed chwilą kategorii przedsiębiorców stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, co oznacza, że na gruncie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej traktowani są oni tak samo, jak konsumenci, i zasadniczo przysługuje im taki sam zakres.

Dla rozwiania wątpliwości ustawodawca postanowił również, że w odniesieniu do indywidualnych przedsiębiorców nie stosuje się normy przewidującej uprawnienie/obowiązek sprzedaży wadliwej rzeczy przez kupującego, jeśli istnieje niebezpieczeństwo jej pogorszenia.

Należy przy tym pamiętać, że konsumencka ochrona indywidualnych przedsiębiorców obejmuje jedynie umowy sprzedaży zawarte w dniu 1 stycznia 2021 r. lub później. Nie dotyczy umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r., nawet jeśli umowy te wykonywane są już w 2021 roku.

2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy

Zrównanie sytuacji prawnej indywidualnych przedsiębiorców z sytuacją prawną konsumentów nie jest pełne. Ustawodawca przewidział w tym zakresie wyjątki. W odniesieniu do interesującej nas kategorii przedsiębiorców nie stosuje się między innymi regulacji prawnej dopuszczającej umowne wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych. Oznacza to, że wspomniane wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z rękojmi może zostać skutecznie wprowadzone do każdej umowy sprzedaży zawieranej z indywidualnym przedsiębiorcą.